Zapytanie ofertowe dla projektu "Staże zawodowe...

W załączniku zapytanie ofertowedotyczące: Uszycie i dostawa umundurowania identyfikującego pracowników kolei dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu.

W dniu 03.01. 2019 nastąpiła zmiana treści zapytania.

 

W załączniku informacja o wyniku postępowania.