Ruszyła kampania „Podaruj krew dla niepodległej”

17.04.2018 r. młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 wzięła udział w akcja honorowego krwiodawstwa połączonej z uczczeniem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.Krew można było oddawać w dostosowanym do tego celu autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.  Oddano prawie  6 litrów „bezcennego daru”. Kolejne pobranie krwi w ramach kampanii „Podaruj krew dla Niepodległej” 15.06.2018 r. na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego w Sosnowcu ulica Kilińskiego 25. Patronat medialny nad akcją objął Kurier Miejski , Wiadomości Zagłębia oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach

Galeria zdjęć: