SUKCES POLONISTKI Z „KILIŃSKIEGO”

Nauczyciel języka polskiego w Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznym CKZiU w Sosnowcu  - Pani Cecylia Bielnik została laureatką VIII Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i zespół doradców języka polskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

 „Tematem przewodnim tej edycji konkursu było kształcenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi. Większość zgłoszonych prac znakomicie wpisała się w tę tematykę, trudną często do realizacji w szkole. Komisja wyłoniła trzech zwycięzców i dodatkowo wyróżniła dwie prace. Podkreśliła też wysoki poziom zgłoszonych prac, kreatywność autorów i dobre dopasowanie do sytuacji szkolnej.” Prace konkursowe były oceniane w jednej kategorii, a więc bez podziału na scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. I i II miejsce zajęły scenariusze dla uczniów szkół podstawowych. Jury Konkursu przyznało Pani Cecylii Bielnik III miejsce za scenariusz lekcji przeznaczony dla klasy III technikum (II liceum):

Jak napisać i polubić interpretację wiersza, nawet jeśli tylko „Niektórzy lubią poezję”? Praca z tekstem Wisławy Szymborskiej. Ćwiczenia redakcyjne.                                                                                           

  A oto uzasadnienie Komisji konkursowej: „Scenariusz nagrodzony za pomocny dla uczniów, otwarty schemat interpretacyjny oraz bardzo przyjazny dla uczniów sposób pracy z poezją”.

Scenariusz, który zyskał uznanie Jury, jest zapisem autorskiej metody, którą polonistka z „Kilińskiego” opracowała z myślą o uczniach naszej szkoły i dla uczniów, z którymi wg tej metody pracuje na co dzień w czasie lekcji języka polskiego. Do scenariusza konkursowego dołączyła pomoc dydaktyczną - autorski poradnik w formie prezentacji multimedialnej – Cecylia Bielnik: „Już za rok matura…JAK NAPISAĆ INTERPRETACJĘ WIERSZA? Krótki poradnik dla ucznia”. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące pisania interpretacji tekstu poetyckiego, a więc umiejętności, która jest szczególnie potrzebna na zewnętrznym, pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego. Celem praktycznego poradnika dla uczniów jest pomoc młodzieży w osiągnięciu sukcesu na maturze.

Nagrodzona praca konkursowa Pani Cecylii Bielnik zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika „Forum Nauczycieli” oraz na stronie internetowej RODN”WOM”  w Katowicach. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku o godz. 9. w siedzibie RODN „WOM” w Katowicach.

Gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów twórczych oraz w codziennej pracy z młodzieżą.