ZWYCIĘSTWO WERONIKI KAROŃ

W poniedziałek, 5. czerwca 2017r. o godz.12.00, w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach, odbyło się uroczyste wręczenie nagród XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - pod Honorowym Patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oddział Katowice. Prowadząca uroczystość, przedstawicielka Organizatorów poinformowała, że na Konkurs wpłynęło 529 prac konkursowych z całej Polski, spośród których wybrano najlepsze z najlepszych, gdyż poziom merytoryczny oraz językowy prac był bardzo wysoki. Uczestnicy Konkursu mieli do wyboru jeden spośród dziesięciu zaproponowanych tematów. Jury, którego Przewodniczącą była Pani prof. dr hab. Danuta Krzyżyk, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i członek Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk uhonorowało zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz przyznało wyróżnienia. Uczennica klasy III ST, efektywnie działająca w Klubie Inspiracji Twórczej Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego CKZiU w Sosnowcu - WERONIKA KAROŃ zdobyła zaszczytne I MIEJSCE, zostając w ten sposób LAUREATKĄ tego prestiżowego ogólnopolskiego Konkursu. Dyrektor Pałacu Młodzieży w Katowicach wręczył Weronice dyplom oraz cenne publikacje książkowe, a Pani Cecylia Bielnik otrzymała List Gratulacyjny. Przypominamy temat zwycięskiej pracy konkursowej, którą Weronika napisała pod kierunkiem Pani Cecylii Bielnik –nauczyciela języka polskiego i opiekuna szkolnego Klubu Inspiracji Twórczej: „Kto żyje w strachu, nigdy nie będzie wolny” (Horacy). Bohaterowie literaccy i filmowi, którzy przezwyciężyli lęk i zyskali wolność.   A oto – specjalnie dla Was - treść recenzji pracy Konkursowej naszej uczennicy autorstwa Pani prof. dr hab. Danuty Krzyżyk, którą uczennica wraz z nauczycielem mogła przeczytać (i spisać dla Was i dla potomnych), dzięki możliwości wglądu do pracy konkursowej po zakończeniu artystycznej i oficjalnej części uroczystości:                                                                                                                                  

 „Znakomicie poprowadzona wypowiedź: rzeczowa, precyzyjna, jasna, bogata poznawczo. Uczennica wykazała się umiejętnością krytycznego myślenia, dojrzałością, bardzo dobrym warsztatem polonistycznym. Docenić należy dużą sprawność językowo – stylistyczną Autorki, wrażliwość na piękno słowa.”

GRATULUJEMY! Życzymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów!

Galeria zdjęć: