Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Strona główna >> Node >> Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Obecny rynek reklamowy jest bardzo obszerny i duże możliwości wyboru. Jest to nowoczesny zawód o ogromnym potencjale i perspektywicznym rozwoju, którego kształcenie rozpoczęło się dopiero od września 2008 r. Umiejętności zdobyte w trakcie nauki mają charakter uniwersalny, a zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają zarówno państwa Unii Europejskiej jak i lokalny rynek pracy. Ponadto profesja ta daje duże możliwości samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać  od wizytówki po ogromne projekty reklamowe. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami: „przygotowywania materiałów graficznych do procesu drukowania” oraz „wydruków cyfrowych i wielkoformatowych” wyposażonymi w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  • przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania;
  • obsługa cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
  • przygotowanie prezentacji graficznych i multimedialnych;
  • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych;

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • posługuje się narzędziami informatycznymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem oraz terminologią zawodową,
  • posługuje się tradycyjną i cyfrową dokumentacją techniczną i technologiczną,
  • projektuje proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym, z zachowaniem zasad prawa autorskiego,
  • obsługuje cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania produktów poligraficznych,

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

PGF.04.Przygotowanie  oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie mogą podnosić kwalifikacje w ramach realizowanego projektu „Mam zawód –mam pracę”. Zdobywają dodatkowe certyfikaty z zakresu obsługi programów Photoshop, Illustrator, CorelDraw. Uczniowie klas trzecich odbywają w roku 2014 zagraniczną praktykę zawodową we Włoszech.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent po otrzymaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych w zakresie grafiki komputerowej, poligrafii, multimediów. Technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach.

CKZiU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ W TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA  w budynku przy ul. Legionów 9