Blacharz

Strona główna >> Blacharz

BLACHARZ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Blacharz wykonuje i naprawia przedmioty i urządzenia z cienkiej blachy dla potrzeb przemysłu, a także instaluje wyroby w miejscu przeznaczenia, posługując się narzędziami i specjalistycznymi urządzeniami do obróbki blach, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi instrukcjami i normami branżowymi. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w zakładach blacharskich.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem blacharza jest:

·         wykonywanie wyrobów i pokryć z blachy

·         wykonywanie napraw i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         dobrać materiały i narzędzia do wykonania elementów, wyrobów i pokryć z blachy

·         dobrać przyrządy pomiarowe, stosowane do wykonywania prac blacharskich

·         wykonać trasowanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy

·         dobrać techniki obróbki plastycznej materiałów blacharskich

·         ocenić jakość wykonanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy

·         rozróżniać rodzaje połączeń elementów metalowych i niemetalowych

·         ocenić stan techniczny elementów, wyrobów i pokryć z blachy

·         dobrać metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów i pokryć z blachy

·         ocenić jakość wykonanych prac

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

·         „Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Blacharz pracuje w zakładach przemysłowych

·         Może prowadzić własną działalność gospodarczą

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.