CKZiU

Strona główna >> CKZiU

Organizacja

Organizacja CKZiU

 

mgr  Zbigniew Zalas 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


 

mgr Janusz Mazur

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

 

mgr inż Radosław Śląski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 4 Transportowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

mgr  Michał Waśniewski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna im. Jana Kilińskiego

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2

 

mgr Aleksandra Karwat

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich

 

mgr Anita Kaczmarek

Zastępca dyrektora d/s ekonomiczno-adminstracyjnych

mgr Lidia Jezierska

Sekretarz CKZiU