dział gospodarczy

Strona główna >> CKZiU >> dział gospodarczy

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Zakresprowadzonychspraw

Nr pokoju

telefon

E-Mail

 

1

 

Anita Kaczmarek

 

Zastępca dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych

 

Nadzór i koordynowanie prawidłowego wykonywania zadań, sprawy pracownicze

 

6

32 266 07 34

gospodarczy@ckziu25.sosnowiec.pl

 

Godziny urzędowania

 

poniedziałek

 od 7.30 do 18.00

od wtorku do czwartku -od 7.30 do 15.30

piątek - od 7.30 do 13.00

 

2.

Katarzyna Piętak- Zgajewska

Samodzielny referent ds. administracyjno gospodarczych

Gospodarowanie majątkiem, zamówienia publiczne, roboty budowlane, odzież ochronna dla pracowników

 

7

 

 

32 266 07 34 wew. 118

 

 

3.

Barbara Snarska

Referent ds. gospodarczych

4.

Olga Wyrozumska

Referent ds. gospodarczych

Wynajem, dzierżawa, użyczenie,współpraca z innymi podmiotami,

prace społecznie użyteczne, zaopatrzenie, przeglądy techniczne budynków, ppoż

 

8

 

 

 

 

 

 

32 266 07 34 wew. 125

 

 

 

 

5.

Jowita Świeboda

Samodzielny referent ds. gospodarczych