Matura

Strona główna >> Egzaminy >> Matura

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

  1. Serwis - sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty

https://serwis.oke.jaworzno.pl/op2018/index.php

  1. Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do OKE w Jaworznie

Plik w załączeniu

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących opłat za egzaminy maturalne w 2019 roku.

Część 1. Ponowne przystąpienie do matury.

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/oplaty/1_matura_09.2018.mp4

Część 2. Do kiedy należy zapłacić.

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/oplaty/2_matura_09.2018.mp4

Część 3. Zwolnienie z opłat za maturę.

 https://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/oplaty/3_matura_09.2018.mp4

 

Deklaracje maturalne - matura 2019

- Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019
i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

- Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 albo absolwenta technikum  z lat szkolnych 2015/2016 - 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;                                                                                                                                                         (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
(4) osoby, która po 1 września 2018 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

- Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

- Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu
z nowych przedmiotów

- Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
(3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

 

  • ZAŁĄCZNIK 2 - Przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent