Grundtvig

Strona główna >> Grundtvig

 

Projekt partnerski Grundtvig

„Zrównoważone użytkowanie wody – wyzwanie europejskie”

 

Od sierpnia 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt partnerski Grundtvig „Zrównoważone użytkowanie wody – wyzwanie europejskie”. W projekcie biorą udział partnerzy z Niemiec, Turcji, Polski, Włoch, Szwajcarii i Portugalii. Projekt ma na celu poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości o zrównoważonym użyciu wody oraz rozwój nowych metod kształcenia związanego z tym tematem. Każdy z partnerów pracuje nad poprawą jakości praktyk edukacyjnych również poprzez zastosowanie praktycznych przykładów zrównoważonego zużycia wody w swoich instytucjach.

Oficjalna strona projektu to:  

https://sustainableuseofwater.wordpress.com/

Do komunikacji i wymiany doświadczeń wykorzystujemy również portal:

https://antartide.onlyoffice.eu/auth.aspx

 

Co kilka miesięcy odbywają się spotkania robocze uczestników, w czasie których omawiana jest realizacja założeń projektu i ich efekty.

Pierwsze spotkanie - Berlin w dniach 15-17 października 2013r

 

Przedstawiciele krajów mieli czas na zapoznanie się oraz krótką prezentacje swoich organizacji. Ustalono ogólne zasady dobrej komunikacji oraz zarządzania projektem. Podczas  pierwszego spotkania każdy mógł odnieść się do własnych doświadczeń, zasugerować ewentualne działania na przyszłość w ramach projektu.

Omówiono również możliwość utworzenia kalkulatora zużycia wody – jednak ze względu na różną specyfikę instytucji biorących udział w projekcie zdecydowano, iż w tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodne kryteria oceny zużycia wody. Nakreślone zostały ogólne zadania na czas jego realizacji.

Drugie spotkanie Locarno od 4-8 grudnia 2013r.

Gościnni Szwajcarzy pokazali nam sposoby wykorzystania wody, której nie brakuje w ich pięknym, górzystym kraju oraz proces oczyszczania po użyciu w gospodarstwach domowych.

Próbując zmieniać świat należy zacząć od siebie.

Dlatego należy zastanowić się na ile możemy obniżyć zużycie wody w naszych instytucjach – jest to jeden z celów projektu. Chodzi tu zwłaszcza o „wodę ukrytą”, bo w naszym regionie nie ma istotnych problemów związanych z niedoborem bieżącej wody.

Okazuje się, że niewiele osób ma świadomość, że za każdą wyprodukowaną rzeczą kryje się pewna ilość wody zużytej do jej produkcji. Wyprodukowanie np. ryzy papieru kserograficznego zużycia kilkuset litrów wody.

Trzecie spotkanie Porto od 10-14 kwietnia 2014r.

W pierwszej kolejności każda grupa zaprezentowała oraz szczegółowo omówiła indywidualne harmonogramy działań w ramach projektu zilustrowane prezentacją multimedialną. Udaliśmy się z wizytą do Pawilonu Wodnego (Pavilhão da Aqua), gdzie poprzez serię prostych, ale niezwykle interesujących eksperymentów, mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób można przekazać słuchaczom podstawową wiedzę na temat właściwości fizycznych oraz chemicznych wody.

Udaliśmy się z wizytą do Pawilonu Wodnego (Pavilhão da Aqua), gdzie poprzez serię prostych, ale niezwykle interesujących eksperymentów, mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób można przekazać słuchaczom podstawową wiedzę na temat właściwości fizycznych oraz chemicznych wody.

Kolejny dzień to czas niezwykle dla nas istotnych dyskusji na temat sposobu wdrażania treści projektu w swej codziennej pracy. Każda grupa zaprezentowała przykłady dobrych praktyk. Omówiono również ewentualne trudności związane z zastosowaniem kalkulatora wodnego w naszych organizacjach. Bardzo istotnym dla nas punktem dyskusji było doprecyzowanie pojęcia metod edukacyjnych, form pracy, oraz przykładów działań z zastosowaniem wyznaczonych metod.

Udaliśmy się również na spacer brzegiem rzeki Ribeira oraz rejs statkiem w celu omówienia istoty rzeki dla miasta Porto.

Czwarte spotkanie Sosnowiec od 24-28 września 2014r.

Podczas wizyty w Polsce nasi partnerzy projektowi mieli okazję wziąć udział w szeregu zajęć przygotowanych przez naszych nauczycieli. Jednym z zadań projektu jest wypracowanie sposobu włączania tematu wody jako tematu interdyscyplinarnego realizowanego na różnych poziomach edukacyjnych i zaadaptowanie go jako stałego elementu pracy edukacyjnej. Nasi goście wzięli udział w zajęciach grupy uczniów szkoły podstawowej, gdzie mogli przyjrzeć się metodom pracy z grupami najmłodszymi.

Miała miejsce degustacja polskich wód mineralnych.

Nasi partnerzy obserwowali również zajęcia z grupą uczniów szkoły średniej. Były to m.in. zajęcia laboratoryjne w Technikum nr 6 polegające na badaniu czystości wody pochodzącej z pobliskiej rzeki.

 

Nasi goście odwiedzili zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Szopienice-Borki" jako przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem wody.

26 września wraz ze słuchaczami CKU zwiedzaliśmy zbiornik Goczałkowicki jako przykład zbiornika retencyjnego zaopatrującego w wodę m.in. nasze miasto, ale również jako przykład zbiornika pełniącego inne funkcje gospodarcze (przeciwpowodziowe czy rekreacyjne).

Podczas spotkań konferencyjnych wszystkie aktywności zostały omówione, wypracowane zostały również konspekty zajęć i opisy przykładów dobrych praktyk, które później mogą stać się źródłem pomysłów oraz inspiracją dla innych, nie tylko dla partnerów projektu.

Piąte spotkanie Bologna od 11-14 grudnia 2014r.

W dniach 11- 14 grudnia miała miejsce piąta wizyta w ramach projektu Grundtvig – „Zrównoważone użytkowanie wody – wyzwanie europejskie”. Tym razem gościli nas Włosi w Bologni. Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta „Trasą wodną”, abyśmy mogli lepiej zrozumieć w jaki sposób historia tego miejsca jest i zawsze była ściśle związana z wodą. Mieliśmy również okazję zobaczyć siedzibę Centro Antartide działającego z ramienia Università Verde di Bologna. Działalność naszej organizacji partnerskiej poświęcona jest szerzeniu wiedzy na temat problemów społeczno-środowiskowych. Centro Antartide poprzez szereg akcji społecznych uświadamia mieszkańcom istotę takich kwestii jak: oszczędzanie wody, bezpieczeństwo na drogach, recycling, odnawialne źródła energii, czy ponowne wykorzystanie odpadów. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestię „śladu wodnego” Internetu oraz zrównoważonego korzystania z mediów. Zastanawialiśmy się również nad sposobami zwrócenia uwagi ogółu społeczeństwa na problem mało racjonalnego użycia wody przez nas wszystkich.  Wspólnie staraliśmy się  odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest przeniesienie przykładów realizowanych przez nas dobrych praktyk do innych realiów i innych kontekstów. Znaczna część naszego spotkania poświęcona była planowaniu naszego produktu końcowego – przewodnika ilustrującego naszą współpracę. Kolejna (ostatnia już) wizyta została zaplanowana na 8 – 12 kwietnia 2015 w Turcji.

 

 

 

 

Szóste spotkanie Turcja od 08-12 kwietnia 2015r.

Ostatnia wizyta w ramach projektu Grundtvig „Racjonalne zużycie wody” miała miejsce w Turcji w dniach 8 -12 kwietnia 2015 roku. Organizacją goszczącą był Instytut Badawczy Ochrony Roślin w Diyarbakir (DIYARBAKIR ZIRAI MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ - DZMAİM) zajmujący się edukacją oraz wdrażaniem dyrektyw Ministerstwa Rolnictwa m.in. w zakresie nawadniania pól. Harmonogram tej trwającej 3 dni wizyty (odliczając dwa dni podróży) był niezwykle napięty, gdyż nasi gospodarze pragnęli pokazać nam jak najwięcej obiektów związanych z gospodarką wodną.

9 kwietnia rano odwiedziliśmy Państwowy Zakład Hydrauliczny zarządzany przez Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa, który zajmuje się użytkowaniem wszystkich państwowych zasobów wodnych. Cztery główne zakresy działań instytucji to: energia, rolnictwo, usługi i środowisko. Po drodze mogliśmy podziwiać bezbrzeżne obszary pól obficie pokryte skałami bazaltowymi.

Następnym miejscem, które odwiedziliśmy to Tama Dicle (Dicle Dam) wybudowana na rzecze Tygrys w celu zaopatrzenia miejscowości Diyarbakir w wodę. Tu dowiedzieliśmy się, iż woda tam spiętrzana jest używana jako główne źródło energii, źródło wody pitnej oraz źródło do nawadniania okolicznych pól.

Po krótkiej przerwie na lunch naszym kolejnym punktem dnia miała być Tama Devegeçidi. Zanim jednak zdołaliśmy tam dotrzeć doświadczyliśmy niepowtarzalnego zjawiska – burzy piaskowej. Piasek pustynny przyniesiony z terenów syryjskich zabarwił niebo najpierw na pomarańczowo, następnie na żółto, a z pierwszymi kroplami rdzawego deszczu przybrało złowrogi apokaliptyczny wygląd czerwieni.

To nieprzewidziane zjawisko sprawiło, że Tamę Devegeçidi mogliśmy obejrzeć jedynie z okien autobusu. Tama ta, wybudowana między 1965 a 1972 rokiem, została wybudowana głównie dla celów irygacyjnych oraz w celu obserwacji kanałów nawadniających używanych w Diyarbakir.

Nasze popołudniowe spotkanie konferencyjne poświęcone było krótkiej prezentacji na temat pracy Instytutu w regionie południowo-wschodniej Anatolii. Zostały nam przekazane informacje dotyczące trudnych warunków pracy w temacie wody w tym regionie oraz w skali kraju.

Następny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Instytucie DZMAİM. Zostaliśmy powitani przez Dyrektora, który poinformował nas o zakresie pracy różnych wydziałów Instytutu. Stacja działająca jako regionalna instytucja publiczna jest odpowiedzialna za ochronę roślin w 14 prowincjach dwóch regionów (południowo wschodniej Anatolii oraz wschodniej Anatolii). Zatrudnia 80 pracowników w 6 oddziałach: fitopatologii, entomologii, nematologii, kontroli biologicznej, ziołolecznictwa, chemicznych produktach ochrony roślin. Instytut wypracowuje przykłady dobrych praktyk mających na celu popularyzację rolnictwa organicznego przyjaznego środowisku oraz dbającego o zdrowie ludzi i zwierząt. Przykładem zmian, jakie zostały wprowadzone w Instytucie w ramach projektu Grundtvig są nowo zainstalowane automatycznie włączane krany uruchamiane za pomocą fotokomórki oraz nowy system nawadniania zastosowany w sadzie otaczającym budynek Instytutu. O zaletach sprawnie działającego systemu nawadniającego mogliśmy się przekonać osobiście, gdy część grupy ugrzęzła w błocie po kolana

W tym samym dniu odwiedziliśmy również Stację Uzdatniania Wody Pitnej w Diyarbakir, gdzie cały proces uzdatniania wody został szczegółowo umówiony krok po kroku.

W trakcie popołudniowego spotkania w sali konferencyjnej zatwierdziliśmy protokół ze spotkania w Bologni. Partnerzy z Turcji omówili dwie metody edukacyjne przez nich zastosowane związane z zanieczyszczeniami wody. Wspólnie dokonaliśmy ich oceny. Kolejnym ważnym punktem naszego spotkania były ustalenia dotyczące produktu końcowego naszej współpracy, czyli Przewodnika Theory and practice – Sustaiable Use of Water A EUROPEAN CHALLEGE. Omówiliśmy ostatnie szczegóły dotyczące jego ostatecznej formy oraz ustaliliśmy końcowy termin na ewentualne poprawki. Osobą odpowiedzialną za edycję zmian została Sara Branchini z Centro Antartide w Bologni. Gotowy Przewodnik powinien się pojawić na stronie projektu (https://sustainableuseofwater.wordpress.com)  z końcem maja.

            Ostatniego dnia odwiedziliśmy historyczną cześć Diyarbakir, stare miasto otoczone przez zachowane w całości bizantyjskie mury obronne z czarnego bazaltu, zbudowane w większości w 349 za cesarza Konstancjusza II, a odremontowane w XI wieku. Mury mają 6 km długości, cztery główne bramy i kilkanaście mniejszych oraz 72 wieże obronne. Na wzgórzu ponad miastem odwiedziliśmy ulubione miejsce pobytu Ataturka (Gazi Kiosk) – budowla z 15 wieku, która została podarowana w 1935 roku Ataturkowi przez miasto. Stąd doskonale widać było okoliczne tereny uprawne otaczające miasto tzw. Ogrody Hevsel, zwane płucami miasta. Mogliśmy również z daleka podziwiać Most On Gőzlü zbudowany w 515 roku u wzgórz góry Kirklar.

Po południu wysłuchaliśmy krótkiej prezentacji na temat zasobów wodnych Diyarbakir przedstawionej przez Dr. Z. Fuata Toprak z Wydziału Inżynierii Wodnej Uniwersytetu Dicle.

Następnie omówiliśmy formę raportu końcowego. Ustalono, iż każdy jest odpowiedzialny za swój raport cząstkowy, a część wspólna zostanie opracowana wg następującego podziału: Polska – Summary, EU added value; Turcja -  Objectives, Szwajcaria – Evaluation, Outcomes; Portugalia – Communication and Cooperation; Niemcy – Work plan and Tasks, Horizons, Key Competences. Raport końcowy ma być ukończony do pierwszego września. Drogą elektroniczną zostanie wyznaczona data konferencji Skype, podczas której przekażemy informacje na temat udostępnienia produktu końcowego. W tym celu zostanie utworzona zakładka doodle, abyśmy mogli wyznaczyć pasujący wszystkim termin oraz godzinę konferencji. Ostatnią częścią przez nas omówioną było podsumowanie wizyty w Turcji oraz rozdanie certyfikatów. Wszyscy partnerzy zgodnie stwierdzili, iż wizyta w Turcji była bardzo dobrze przemyślana i zaplanowana. Łączyła w sobie część teoretyczną oraz praktyczną. Mieliśmy okazję doświadczyć kultury kraju oraz niezwykłej gościnności ludzi tu mieszkających. Dokonaliśmy również oceny całego projektu.