KKZ

Kursy kwalifikacyjne to nowa forma kształcenia zawodowego wprowadzona 
z dniem 1 września 2012 roku.

Poprzez uczestnictwo w wybranym kursie pełnoletnia osoba 
uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe.

Nauka w danym zawodzie składa się z dwóch lub trzech poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych - odpowiednio K1, K2 lub K3. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.

WSZYSTKIE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE SĄ KURSAMI DARMOWYMI

Nasza placówka oferuje w roku szkolnym 2018/2019 następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • A. 44.     - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • A. 45.     - Planowanie i realizacja przewozów towarowych
  • A.54.       - Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  • E. 7       - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • M.3       - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • M 45    - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

 

WYSZUKIWARKA KURSÓW

W ZAŁACZNIKACH PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO I MAILOWEGO

Pliki do pobrania: