Dni wolne/do odpracowania

Strona główna >> Ogłoszenia >> Dni wolne/do odpracowania

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje
   w zawodzie

          – etap pisemny sesja zimowa

 

          – etap pisemny sesja letnia

 

 

 

02.05. 2019r.

06 – 07 – 08.05.2019r.

 

09 – 10.01.2019r. Technikum

10.01.2019 r. BSZ

17 – 18.06.2019r. Technikum

18.06.2019r. BSZ

Dni do odpracowania:                       

- 02 11.  2018 r

Termin odpracowania:

06.10.2018r.