Pracodawcy

Strona główna >> Pracodawcy

Saint-Gobain – francuski koncern przemysłowy produkujący m.in. szkło, plastik, gips, wełnę izolacyjną i inne materiały budowlane. Dystrybuuje materiały poprzez sieć hurtowni branży grzewczej, sanitarnej, instalacyjnej i remontowo-budowlanej. Grupa Saint-Gobain zajmuje dziesiąte miejsce wśród największych francuskich spółek; jest notowana na giełdzie w Paryżu i wchodzi w skład indeksu CAC 40. Spółka produkuje najwięcej materiałów izolacyjnych na świecie; na rynku europejskim jest liderem w produkcji szkła. Saint-Gobain  jest właścicielem jednej z najpopularniejszych marek materiałów ściernych - Norton. Pod tą nazwą dystrybuuje w Europie kilka tysięcy produktów przeznaczonych dla Saint-Gobain Building Glass Polska wspiera wszystkie strony zaangażowane w projekty budowlane i renowacyjne. Od małych firm do instalatorów, dużych przetwórców i producentów, architektów i dystrybutorów,  zespoły kierują się jedną ambicją: być preferowanym dostawcą i partnerem. Aby osiągnąć ten cel, firma  koncentruje się na czterech kluczowych czynnikach: wiedzy fachowej, niezawodności, innowacyjności i pasji.

Firma SN PROMET z siedziba w Sosnowcu powstała w 1958 roku. Początkowo zajmowała się produkcją drobnej galanterii metalowej. Obecnie jest jednym z czołowych producentów elektrotechniki w kraju. Firma od 2008 roku wspiera naszą placówkę w zakresie nauk związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Wspólnymi siłami zbudowaliśmy od podstaw jedną z niewielu w kraju pracownię pozwalającą kształcić w zawodzie -  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nasza kooperacja umożliwia dostęp do nowych technologii, pozwala na kształcenie  na najwyższym poziomie a także umożliwia nam wykonywanie elementów zwiazanych z produkcją zakładu. Uczniowie mają możliwość odbywania szkolenia i zajęć na terenie zakładu, a kilku absolwentów podjęło tam zatrudnienie.

 

31 marca 2014 r., CKZiU w Sosnowcu zawarło umowę o długoterminowej współpracy z firmą Gühring z Dąbrowy Górniczej, zajmującą się produkcją i regeneracją narzędzi skrawających. Głównym celem wspólnych działań będzie powstanie klasy patronackiej w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym i kształcenie uczniów – przyszłej, specjalistycznej kadry w przemyśle. Młodzież, pod kierunkiem nauczycieli, będzie uczestniczyć nie tylko w zajęciach dydaktycznych, ale także w stażach, praktykach i wizytach studyjnych.

Dzięki współpracy z firmą Gühring, szkoła wzbogaci swoją bazę dydaktyczną o materiały szkoleniowe i nowe urządzenia wraz z dokumentacją techniczną. Uczniowie z klasy patronackiej będą uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach firmy, a przede wszystkim w prezentacjach nowych produktów, maszyn i technologii. Atrakcyjność współpracy na pewno podniosą wyjazdy uczniów do innych zakładów firmy Gühring na terenie Polski i Niemiec. Prymusi otrzymają stypendia materialne, a po zakończeniu nauki - oferty pracy w firmie Gühring.

Nasza placówka nawiązała w 2014 roku współpracę z największym w Polsce producentem stali firmą ArcelorMittal. W ramach specjalnie stworzonego programu ZainSTALuj się uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych, udziału w warsztatach edukacyjnych (np. przygotowania do matury) udział w rozgrywkach o tematyce biznesowej i produkcyjnej. Dzięki współpracy z firmą ArcelorMittal uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach zawodowych na terenie zakładów firmy oraz brać udział w wycieczkach zawodoznawczych.

Korzyści dla ucznia to między innymi:

• zdobycie nowej wiedzy i umiejętności,
• poznanie procesu produkcyjnego stali, nowoczesnych technologii i pracy przy linii produkcyjnej,
•zdobycie doświadczenia u jednego z największych pracodawców w regionie, a co za tym idzie - pozyskanie wartościowego wpisu w CV,
• zweryfikowanie, czy huta stali to miejsce pracy adekwatne do kompetencji i zainteresowań zawodowych ucznia.

Szkoła nasza ściśle współpracuje z Zarządem Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe dzięki  specjalnemu programowi stypendialnemu adresowanemu do uczniów uczących się na kierunku technik transportu kolejowego. To realizacja wdrożonego w 2010 r. autorskiego programu stypendialnego Spółki, skierowanego do najlepszych uczniów kolejowych kierunków w 14 szkołach w całej Polsce.

Zgodnie polityką Zarządu PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych Sosnowcu  wspiera naszą placówkę w organizacji programu praktyk zawodowych, doposażeniu w miarę możliwości pracowni szkolnych w materiały i pomoce do nauki zawodów związanych z pracą na kolei oraz zatrudnianiu pracowników PKP PLK zawodowych w charakterze wykładowców przedmiotów. PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się do pomocy w prowadzeniu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów naszego technikum. Spółka PKP PLK funduje dla najlepszych uczniów stypendia naukowe. Absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce mają zagwarantowane zatrudnienie w roku ukończenia szkoły i uzyskanie tytułu zawodowego. Mają też możliwość podjęcia studiów wyższych.

PKP Cargo SA jest operatorem kolejowych przewozów towarowych, funkcjonującym na rynku od 2001 roku.  Podstawowym przedmiotem działalności PKP CARGO jest krajowy i międzynarodowy kolejowy przewóz towarów oraz prowadzenie kompleksowych usług przewozowych.

Nasza współpraca dotyczy praktyk zawodowych dla uczniów w zawodach technik spedytor oraz technik transportu kolejowego.

Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej. Kadra dydaktyczna pozyskana z tej firmy pozwala na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkole.

 

LineTech Aircraft Maintenance to firma, która zajmuje się obsługą techniczną statków powietrznych. Jest jedną z największych tego typu firm w Polsce.

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice Pyrzowice firma działa od lipca 2012 roku. Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik mechanik lotniczy odbywają tam swoje praktyki zawodowe.

Firma L’emir powstała w 1992 roku, w charakterze autoryzowanego dealera marki Peugeot. W wyniku współpracy z firmą Peugeot powstało duże przedsiębiorstwo z branży samochodowej zajmujące się serwisem i sprzedażą pojazdów oraz części samochodowych. Jednym z haseł przyświecających rozwojowi firmy była pomoc dla szkolnictwa zawodowego.

W 2009 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy dawnym Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych a firmą Peugeot Lemir. Na mocy porozumienia, właściciele firmy Lemir - Panowie Lechosław Juszczyk oraz Mirosław Juszczyk podarowali szkole wyposażenie pracowni diagnostycznej wraz z limuzyna Peugeot 607. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach realizowanych na terenie firmy. Wielu naszych absolwentów podjęło zatrudnienie w firmie L’emir


 

CKZiU ściśle współpracuje z Renault Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Autoryzowanych Partnerów Renault w Polsce. W ramach porozumienia uczniowie odbywają zajęcia w specjalistycznych serwisach Firmy Renault. Wybrane treści programowe zostaną przedstawiane są przez Doradcę technicznego Renault .
Dodatkowo Renault dostarczył  szkole niezbędne materiały edukacyjne, moduły e-learningowe, urządzenia wraz z dokumentacją oraz pojazd samochodowy marki Renault Scenic spełniający najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie techniki samochodowej. Dla najlepszych uczniów po ukończeniu szkoły czeka praca w serwisach firmy Renault.

 

ECO PASS HAUSE – Szwedzka firma zajmująca się technologią budowy domów energooszczędnych i pasywnych, która objęła patronatem klasę o profilu technik budownictwa.

Współpraca z firm pozwala uczniom zapoznać się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami materiałowymi oraz sprzętem i narzędziami służącymi do wykonywania nowoczesnych budynków.

W ramach tej współpracy firma oferuje min:

- system szkoleń dla nauczycieli i uczniów,
- szerokie wsparcie techniczne w procesie nauczania przedmiotów zawodowych     teoretycznych i praktycznych,
- możliwość odbywania praktyki przy produkcji i dystrybucji produktów firmy ,
- możliwość odbywania praktyk w biurach architektonicznych,
- możliwość projektowania domów energooszczędnych i pasywnych przez uczniów pod  bezpośrednim  nadzorem  architektów firmy,
- nowe kwalifikacje uczniów będą udokumentowane certyfikatami potwierdzającymi   znajomość nowoczesnych technologii, wykorzystywanych przy budowie domów,
 - możliwość  odbycia praktyki przez wyróżniających  się uczniów w Szwecji,
- gwarancję  pracy dla najlepszych  absolwentów.

OTTIMA plus zajmuje się sprzedażą technologii kolejowych, doradztwem w zakresie transportu, świadczy usługi szkoleniowe oraz inspekcyjne. Poprzez kreowanie nowoczesnych metod i koncepcji w obszarze techniki i zarządzania tworzy przestrzeń dla biznesu. Jest również autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania General Electric. Podstawowymi wartościami Spółki są innowacje oraz nieustanny rozwój.

Południowy Klaster Kolejowy zrzesza przedsiębiorców oraz organizacje szeroko pojętej branży kolejowej, umożliwiając im transfer wiedzy i technologii, a także wspólne wdrażanie innowacyjnych działań. Ułatwiamy przepływ wartości pomiędzy podmiotami, co umożliwia integrację sektora kolejowego i otwiera przed nim kolejne drzwi dzięki osiąganemu efektowi skali. Nie podążamy za trendami - kreujemy je!