Sprawy BHP

Strona główna >> Sprawy BHP

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia wypadku:

  1. Zgłoszenie wypadku:

- uczeń  składa do specjalisty ds. bhp, ew. do sekretariatu

- pracownik składa do wicedyrektora szkoły w miejscu wypadku

    2.  Ksero:

a. dokumentacji medycznej, np.:

                        - historia choroby

                        - opisy zdjęć RTG

                        - wypisy ze szpitala

                        - itp.

b. zwolnienia lekarskiego (L4)

c. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Ocena Ryzyka Zawodowego dostępne do wglądu w sekretariatach szkół.