Technik mechatronik

Strona główna >> Technik mechatronik

TECHNIK MECHATRONIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

TECHNIK MECHATRONIK  jest zawodem interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. Mechatronika - to dziedzina techniki, wymagająca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechatronik.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, MECHATRONIK jest aktualnie bardzo atrakcyjnym zawodem poszukiwanym na rynku pracy. Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia, współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań mechatronicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
  • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
  • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie co roku biorą udział w stażach zawodowych w ramach programu Erasmus +. Są to wyjazdy międzynarodowe w czasie których kształcą się z godnie z nauczynamym zawodem.

Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji stazy wakacyjnych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa, programisty lub operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25