Uruchomione-kierunki

Strona główna >> Uruchomione-kierunki

W roku szkolnym 2017/2018 kształcimy w następujących kierunkach:

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

2. Technikum

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik budownictwa,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • technik spedytor,
 • technik transportu kolejowego,
 • technik mechanik lotniczy,
 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechatronik,
 • technik logistyk,
 • technik górnictwa podziemnego,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik analityk,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik elektryk,

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • ogrodnik,
 • cukiernik,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • monter izolacji budowlanych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,