„KILIŃSKI” JEDYNYM LAUREATEM Z NAGRODĄ SPECJALNĄ

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> „KILIŃSKI” JEDYNYM LAUREATEM Z NAGRODĄ SPECJALNĄ

W piątek, 6. marca 2020 roku, w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyła się gala, w czasie której kierownik Działu Projektów Edukacyjnych Fundacji Fundusz Współpracy, Agnieszka Luckuroczyście ogłosiła, że finalista -Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” został laureatemogólnopolskiego konkursui zdobył dla szkoły nie tylko prestiżowy tytuł istatuetkę Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości, ale także -został uhonorowanyjedynąprzyznaną przez Organizatora - Nagrodą Specjalną „za krzewienie wartości humanistycznych wśród młodzieży kształcącej się technicznie”. W imieniu Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego im. Jana KilińskiegoCKZiU w Sosnowcu - prestiżową statuetkę i nagrodę odebrała Cecylia Bielnik - autorka projektu konkursowego,
a jednocześnie założyciel i wieloletni opiekun Klubu Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” -nagrodzonej „dobrej praktyki”„podnoszącej jakość edukacji zawodowej w Polsce”.
W tym doniosłym, spektakularnym i radosnym wydarzeniu - dla Technikum nr 5 i całego CKZiU w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25-razem z opiekunem Klubu uczestniczyli - zaproszeni przez Organizatorów konkursu - dyrektor CKZiU, Jacek Górski oraz wicedyrektor Barbara Kowalik.Po oficjalnej części gali, w rozmowach kuluarowych, opiekun Klubu i dyrektorzy naszej szkoły usłyszeli wiele słów wyrażających podziw i uznanie Jury dla przedstawionego w projekcie konkursowym wielopłaszczyznowego i wieloletniego działania Klubu.

Projekt konkursowy zawierał opis licznych i już zrealizowanych oryginalnych przedsięwzięć artystycznych i promocyjnych wraz z opisem metod. Przedstawiał również bardzo liczne sukcesy kilku pokoleń kreatywnych uczniów, którzy pod kierunkiem opiekuna Klubu osiągnęli je w prestiżowych konkursach literackich, poetyckich, plastycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych i na prezentację multimedialną iw ten sposób ukształtowali oraz utrwalili pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, regionie, kraju i za granicą.

Do konkursu zgłoszono 137 projektów z całej Polski, więc zdobycie miana laureata to wielki
i spektakularny sukces Klubu Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” - sukces kreatywnych absolwentów, uczniów i opiekuna Klubu. Jednocześnie, to szczególny i wyjątkowysukces, bozdobyty dla szkoły i promujący szkołę poprzezkształtowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, regionie i w całej Polsce. Nagrodzona „dobra praktyka” - Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” przełamuje schemat postrzegania ucznia szkoły zawodowej tylko jako przyszłego fachowca.Pod kierunkiem opiekuna Klubu, uczniowie odkrywają, rozwijają i łączą indywidualne talenty z rozwojem zawodowej pasji. Pokonują słabości, zaczynają wierzyć w siebie, zwiększają samoocenę i osiągają sukcesy na płaszczyźnie artystycznej, ogólnokształcącej i zawodowej. Interdyscyplinarny Klub rozwija kreatywność i inne ponadprzedmiotowe kompetencje kluczowe.Miarą skuteczności stosowanych przez opiekuna Klubu metod ekspresji artystycznejsą pozytywne zmiany w uczniach oraz absolwenci-liderzy związani z Klubem i szkołą-zadowoleni z wyboru zawodu, kreatywni, przedsiębiorczy i z pomysłami na siebie
w zmieniającym się rynku pracy.

Nie dziwi więc fakt, że Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” został doceniony
w ogólnopolskim konkursie, zdobywając dla szkoły tytuł i statuetkę Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości i uhonorowany Nagrodą Specjalną, ponieważ - zgodnie z ideą
i regulaminem konkursu -jestwyjątkową „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywą, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Głównym organizatorem ogólnopolskiego konkursu była Fundacja Fundusz Współpracy,
a współorganizatorami - Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Cieszymy się, że „Kiliński”po raz kolejny został dostrzeżony i doceniony za działający
w szkole Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” - i uhonorowany tytułem Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości, statuetką oraz Nagrodą Specjalną.

Gratulujemy spektakularnego sukcesu! Życzymy wszystkim szkołom naszego CKZiU, abywzięły udział w kolejnych edycjach tego prestiżowego ogólnopolskiego konkursu izaprezentowały Jury ciekawe, wdrożone przedsięwzięcia, a tym samym dały szansę uznania ich za „dobrą praktykę”, aby dotarły do finału, zostały laureatami i tak jak Technikum nr 5 mogły być dumne z tytułu Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości.

Galeria zdjęć: