KINGA IWAĆKOWSKA NA MIĘDZYNARODOWEJ GALI

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> KINGA IWAĆKOWSKA NA MIĘDZYNARODOWEJ GALI

2. marca 2019 roku w Turku (województwo wielkopolskie) odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w X Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Przyznano nagrody w trzech kategoriach: fotograficznej, plastycznej i recytatorskiej. Jak już wcześniej informowaliśmy, Kinga Iwaćkowska, uczennica Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego CKZiU w Sosnowcu - pod kierunkiem Pani Cecylii Bielnik - opiekuna Klubu Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” - wzięła udział w tym prestiżowym, międzynarodowym konkursie, zdobywając uznanie profesjonalnego Jury - wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi: prof. zw. dr hab. Janusza M. Tylmana, prof. dr hab. Marka Szyryka i prof. dr hab. Tomasza Komorowskiego. Jury przyznało Kindze zaszczytne III miejsce za cykl fotografii: „Polska, moja Ojczyzna”. Dyrektor Konkursu, Pan Maciej Konieczny odczytał okolicznościowy list Marszałka Sejmu RP, w którym Marek Kuchciński dziękował Organizatorom, działającym w Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Turku - za uwrażliwianie młodzieży na polską historię i kulturę, za upamiętnianie postaci i twórczości Włodzimierza Pietrzaka - poety, powstańca warszawskiego i żołnierza AK - patrona Konkursu, a przede wszystkim „za umacnianie patriotyzmu młodych artystów uczestniczących w tym cennym przedsięwzięciu”. Podkreślił, że kolejna edycja Konkursu udowodniła, że młodzi ludzie - bez względu na miejsce zamieszkania - potrafią zainteresować się kulturalnym dziedzictwem i historią Ojczyzny, „tworząc wspólnotę ludzi dumnych z narodowej tradycji”. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła również wielkopolska kurator oświaty, Pani Elżbieta Leszczyńska.

W Międzynarodowym Konkursie Artystycznym: „Całej ziemi jednym nie można objąć uściskiem” - od 2009 roku wzięło udział około 12 tysięcy uczestników, nie tylko z Polski,ale także z Australii, Białorusi, Kazachstanu, Libanu, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Gratulujemy Kindze międzynarodowego sukcesu! Jednocześnie, dziękujemy za ten spektakularny „prezent” przed 90 - leciem „Kilińskiego”.  

A oto obiecany - nagrodzony cykl fotografii Kingi Iwaćkowskiej: „Polska, moja Ojczyzna” oraz zdjęcia z uroczystej gali wręczenia nagród i fotograficzno - plastycznej wystawy pokonkursowej.

Galeria zdjęć: