Spotkanie z doradcami zawodowymi

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Spotkanie z doradcami zawodowymi

Nasze Centrum było organizatorem konferencji dla szkolnych doradców zawodowych. Podczas spotkania wicedyrektorzy naszych szkół przedstawiali ofertę edukacyjną CKZiU. Podkreślono podejmowane rodzaje współpracy z pracodawcami, uczelniami wyższymi. Zaprezentowano atuty każdej ze szkół Centrum, a także bazę dydaktyczną i możliwości jej rozbudowy. Doradców zapoznano z projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej realizowanymi w CKZiU i ich wymiernymi efektami dla uczniów i pracowników szkoły.

Galeria zdjęć: