Technikum nr 6 Szkołą Niepodległej !

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Technikum nr 6 Szkołą Niepodległej !

Szkoła Niepodległej to konkurs dla szkół zorganizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, który objęło swoim patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej.Konkurs trwał od maja do końca grudnia 2018 roku, a zgłosiło się do niego ponad 400 szkół –przekazała organizatorka przedsięwzięcia p. Bożena Fulas  Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 placówkom z całego kraju, w tym jedynej szkole z Sosnowca –CKZiUTechnikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska-podkreślił wicedyrektor CKZiU p. Zbigniew Zalas.Szkoła zrealizowała zadania z następujących obszarów:

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI;

Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości;

Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich;  

Szlak Dróg do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności;

Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

Konkurs był długofalowy i angażował zarówno uczniów, jak i społeczność lokalną. Należało wykazać się konsekwencją oraz wytrwałością.

Galeria zdjęć: