A 45

A. 45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

PLAN ZAJĘĆ  -   ZJAZD

   
..-..-2017 ..-..-2017
Sobota Niedziela
przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel

08.00 - 10.15

10.30 - 12.00

       

12.30 - 14.45 

15.00 - 16.30

       

 

 

Terminy KKZ A.45

01.10.2017

09-10.12.2017

16-17.12.2017

13-14.01.2018

20-21.01.2018

27-28.01.2018

10-11.02.2018

24-25.02.2018

03-04.03.2018

10-11.03.2018

24-25.03.2018

07-08.04.2018

14-15.04.2018

21-22.04.2018

12-13.05.2018

19-20.05.2018

09-10.06.2018

16-17.06.2018

23-24.06.2018

01-02.09.2018

08-09.09.2018

15-16.09.2018

29-30.09.2018

13-14.10.2018

27-28.10.2018

 

Szanowni Państwo!

Każdy uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.45 musi dostarczyć badania lekarskie dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Skierowanie na badania można odebrać z sekretariatu szkoły ul. Kilińskiego 31 po przedstawieniu dowodu wpłaty za w/w badania.

Wpłaty kwotę 251,18 PLN należy dokonać na rachunek bankowy nr:

ING BANK ŚLĄSKI

31 1050 1360 1000 0090 6598 5500

Jeżeli uczestnicy kursu mogą przedstawić aktualne badania z miejsca pracy to nie wymagane jest ponowne badanie. Badanie z miejsca pracy dotyczy osób pracujących na stanowiskach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

 

Osoby, które były  uczestnikami KKZ A.44 2016 i zapisały się na KKZ A.45: badania lekarskie z WOMP z kursu A.44 są również aktualne na kurs A.45. Osoby, które chcą z tego skorzystać proszę o informację w sekretariacie szkoły Kilińskiego 31 (informacja o przeniesieniu badań z kursu A.44 na A.45). Można również dostarczać kserokopie badań lekarskich z zakładu pracy.

Pliki do pobrania: