A 45

Informujemy Państwa o możliwości wnioskowania o zwolnienie z uczęszczania na  część zajęć, na których realizowane są:

- Efekty wspólne dla wszystkich zawodów

- Efekty kształcenia dla zawodu w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie.

W załączeniu wzór wniosku o zwolnienie.

Podstawą zwolnienia z zajęć jest złożenie wniosku wraz z kserokopią zaświadczenia o ukończeniu kursu A.44.

 

 

A. 45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

PLAN ZAJĘĆ  -   ZJAZD

 

 

KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 7/8-04-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-04-07 2018-04-08
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Technologia i organizacja pracy stacji M. Stolarczyk Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Technologia i organizacja pracy stacji M. Stolarczyk Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 14/15-04-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-04-14 2018-04-15
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Technologia i organizacja pracy stacji M. Stolarczyk Działalność usługowa kolei W. Janik
12.30 -14.45  15.00-16.30 Technologia i organizacja pracy stacji M. Stolarczyk Działalność usługowa kolei W. Janik
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 21/22-04-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-04-21 2018-04-22
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Działalność usługowa kolei W. Janik Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Działalność usługowa kolei W. Janik Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 12/13-05-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-05-12 2018-05-13
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Działalność gospodarcza w branży kolejowej I.Babiarz Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Technologia i organizacja pracy stacji M. Stolarczyk Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 19/20-05-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-05-19 2018-05-20
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Działalność usługowa kolei W. Janik Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Kompetencje społeczne D. Zalas Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 9/10-06-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-06-09 2018-06-10
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Działalność gospodarcza w branży kolejowej I.Babiarz Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Działalność usługowa kolei W. Janik Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 16/17-06-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-06-16 2018-06-17
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Działalność usługowa kolei W. Janik Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Działalność gospodarcza w branży kolejowej I.Babiarz Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
KKZ A.45 PLAN ZAJĘĆ      -  ZJAZD 23/24-06-2018
         
  GRUPA  - sala 215
  2018-06-23 2018-06-24
  Sobota  Niedziela
  przedmiot nauczyciel przedmiot nauczyciel
8.00- 10.15 10.30-12.00  Działalność gospodarcza w branży kolejowej I.Babiarz Eksploatacja handlowa kolei R. Supernak
12.30 -14.45  15.00-16.30 Działalność usługowa kolei W. Janik Działalność usługowa kolei W. Janik

 

 

 

 

 

Terminy KKZ A.45

01.10.2017

09-10.12.2017

16-17.12.2017

13-14.01.2018

20-21.01.2018

27-28.01.2018

10-11.02.2018

24-25.02.2018

03-04.03.2018

10-11.03.2018

24-25.03.2018

07-08.04.2018

14-15.04.2018

21-22.04.2018

12-13.05.2018

19-20.05.2018

09-10.06.2018

16-17.06.2018

23-24.06.2018

01-02.09.2018

08-09.09.2018

15-16.09.2018

29-30.09.2018

13-14.10.2018

27-28.10.2018

 

Szanowni Państwo!

Każdy uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.45 musi dostarczyć badania lekarskie dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Skierowanie na badania można odebrać z sekretariatu szkoły ul. Kilińskiego 31 po przedstawieniu dowodu wpłaty za w/w badania.

Wpłaty kwotę 251,18 PLN należy dokonać na rachunek bankowy nr:

ING BANK ŚLĄSKI

31 1050 1360 1000 0090 6598 5500

Jeżeli uczestnicy kursu mogą przedstawić aktualne badania z miejsca pracy to nie wymagane jest ponowne badanie. Badanie z miejsca pracy dotyczy osób pracujących na stanowiskach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

 

Osoby, które były  uczestnikami KKZ A.44 2016 i zapisały się na KKZ A.45: badania lekarskie z WOMP z kursu A.44 są również aktualne na kurs A.45. Osoby, które chcą z tego skorzystać proszę o informację w sekretariacie szkoły Kilińskiego 31 (informacja o przeniesieniu badań z kursu A.44 na A.45). Można również dostarczać kserokopie badań lekarskich z zakładu pracy.

Pliki do pobrania: