egzamin zawodowy

Zestawienie egzaminów z kwalifikacji w zawodach   październik 2016

Data/

godzina

Część egzaminu

Szkoła/kwalifikacja

liczba zdających w sali

Sala

Czas trwania egzaminu

06.10.016
8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik górnictwa podziemnego 311703

 

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

5

s. 211

Legionów 9

60 min.

06.10.016
8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

10

s. 152

Legionów 9

60 min.

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 -Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

06.10.016
8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Fototechnik 343104

A.20 rejestracja i obróbka obrazu

 

06.10.016
8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 -Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

12

s. 153

Legionów 9

60 min.

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.25-Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

10

s. 108

Legionów 9

60 min.

TECHNIKUM NR 6

Technik analityk

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

 

Technik logistyk 333107

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

7

s. 211 Legionów 9

60 min.

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 5

 

Technik mechatronik 311410

E.03 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

5

s. 1 Kilińskiego 25

60 min.

TECHNIKUM NR 5

 

Technik mechanik 311410

M.44- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

 

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

8

s. 110

Kilińskiego31

60 min.

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 4

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 2

Technik budownictwa 311204

B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

11

s. 48 Braci Mieroszewskich 42

60 min.

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 2

Technik architektury krajobrazu 314202

R. 21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
B.05 – Montaż systemów suchej zabudowy

06.10.2016
10.00

Pisemna komputer

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Elektryk - 741103
E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 2

Technik architektury krajobrazu 314202

R. 22 – Organizacja prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury.

11

s. 48 Braci Mieroszewskich 42

60 min.

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 2

Technik budownictwa 311204

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 2

Technik budownictwa 311204

B.33– Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
B.06 – Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Monter izolacji budowlanych - 712401

B.11 – Wykonywanie izolacji budowlanych

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

 

 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

7

s. 110

Kilińskiego31

60 min.

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 5

 

Technik mechatronik 311410

E.19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

11

s. 1 Kilińskiego 25

60 min.

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

6

s. 211 Legionów 9

60 min.

TECHNIKUM NR 6

Technik elektryk 311303

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk -333107

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

 

06.10.2016
12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik górnictwa podziemnego 311703

 

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 

10

s. 108

Legionów 9

60 min.

06.10.2016
14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
 

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

1

s. 211 Legionów 9

60 min.

04.10.2016

8.00

Praktyczny

wk

TECHNIKUM NR 5

Technik mechanik 311504

M.44 -Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

7

s. 1

Kilińskiego 25

120 min

04.10.2016

15.00

Praktyczny

dk

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 -Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

3

s. 153

Legionów 9

180 min

04.10.2016

16.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

1

s. 152

Legionów 9

180 min

05.10.2016

15.00

Praktyczny

dk

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.25-Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1

s. 152

Legionów 9

180 min

07.10.2016

8.00

Praktyczny

wk

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.42- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

8

s.1, Kilińskiego 25

120 min

07.10.2016

9.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 6

Technik analityk 311103

 

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

1

s.  253

Legionów 9

180 min

07.10.2016

9.00

Praktyczny dk

TECHNIKUM NR 2

Technik budownictwa 311204

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

1

s.48 ul. Braci Mieroszewskich 42

180

07.10.2016

12.00

Praktyczny

wk

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.42- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

7

s.1, Kilińskiego 25

120 min

07.10.2016

16.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 2

Technik architektury krajobrazu 314202

R. 21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

1

s.1 ul. Braci Mieroszewskich 42

120 min

07.10.2016

16.00

Praktyczny

wk

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.42- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4

s.1, Kilińskiego 25

120 min

10.10.2016

9.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik mechatronik 311513

E.03- Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1

s.113, Kilińskiego 25

120 min

11.10.2016

9.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

 

12

s.  1

Legionów 9

120 min

11.10.2016

13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 6
 

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

19

s.  1

Legionów 9

120 min

11.10.2016

13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 6

 

Technik górnictwa podziemnego 311703

 

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 

11.10.2016

13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 2

Technik budownictwa 311204

B.33– Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

10

s. 57  Braci Mieroszewskich 42

180

11.10.2016

13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 2

Technik architektury krajobrazu 314202

R. 22 – Organizacja prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury.

180

11.10.2016

16.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 6

 

Technik logistyk 333107

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

13

s.  1

Legionów 9

120 min

11.10.2016
9.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

 

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

9

s. 215 Kilińskiego31

120 min

11.10.2016
13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

 

 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

9

s.215 Kilińskiego31

120 min

11.10.2016
13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 4

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

4

s. 214 Kilińskiego31

180 min

11.10.2016
9.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

12

s. 217 Kilińskiego31

180 min

11.10.2016
13.00

Praktyczny

d

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

14

s. 217 Kilińskiego31

120 min

13.10.2016

9.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik mechatronik 311513

E.19- Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

5

s.114, Kilińskiego 25

120 min

13.10.2016

16.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2

s.2, Kilińskiego 25

120 min

14.10.2016

8.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

s.2, Kilińskiego 25

120 min

14.10.2016

12.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

s.2, Kilińskiego 25

120 min

14.10.2016

16.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

s.2, Kilińskiego 25

120 min

15.10.2016

8.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

s.2, Kilińskiego 25

120 min

15.10.2016

12.00

Praktyczny

w

TECHNIKUM NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

s.2, Kilińskiego 25

120 min

 
 

 

 

Strona Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie poświecona egzaminom zawodowym

OKE JAWORZNO

 

W tym miejscu będziemy zamieszczali wazne informacje dotyczące zbliżajacych sie egzaminów zawodowych.

 

OKE JAWORZNO

 

PONIŻEJ PLIKI Z HARMONOGRAMEM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DLA SESJI K 172 czerwiec/lipiec 2017