szkoly-doroslych

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

o 2-letnim lub 3-letnim cyklu kształcenia

2. Szkoła Policealna:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • technik administracji,
  • technik drogownictwa,
  • technik eksploatacji portów i terminali,
  • technik geodeta,
  • opiekun w domu pomocy społecznej,
  • opiekunka środowiskowa,
  • florysta
  • technik informatyk

3. Gimnazjum dla Dorosłych

o 3-letnim cyklu kształcenia