szkoly-mlodziezowe

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Technikum:

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik budownictwa,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • technik spedytor,
 • technik transportu kolejowego,
 • technik mechanik lotniczy,
 • technik lotniskowych służb operacyjnych-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechatronik,
 • technik urządzeń dźwigowych-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • technik logistyk,
 • technik procesów introligatorskich-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik analityk,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik elektryk.

2. Branżowa Szkoła I stopnia:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • ogrodnik,
 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • dekarz-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • drukarz.
 • introligator,
 • złotnik
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • mechanik motocyklowy-nowość od roku szkolnego 2016/2017,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.