KKZ

Kursy kwalifikacyjne to nowa forma kształcenia zawodowego wprowadzona 
z dniem 1 września 2012 roku.

Poprzez uczestnictwo w wybranym kursie pełnoletnia osoba 
uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe.

Nauka w danym zawodzie składa się z dwóch lub trzech poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych - odpowiednio K1, K2 lub K3. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.

WSZYSTKIE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE SĄ KURSAMI DARMOWYMI

Nasza placówka oferuje w roku szkolnym 2015/2016 następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • A. 18      -  Prowadzenie sprzedaży
 • A. 25      - Wykonanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A. 44.     - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • A. 45.     - Planowanie i realizacja przewozów towarowych
 • A.54.       - Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • B.30.     - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • B.29.     - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
 • B.28.     - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
 • B.18     - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.11     - Wykonywanie izolacji budowlanych
 • B.9       - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B.5       - Montaż systemów suchej zabudowy
 • B.6       - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 • B. 7      - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • B.26    - Prowadzenie pracrenowatorskich elementówarchitektury
 • E. 7       - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E. 8       - Montaż i konserwacja instalacji  elektrycznych
 • M.12      - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.3         - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • M 18       - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • R.5.     - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • R.26.   - Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • T.6       - Sporządzanie potraw i napojów

 

WYSZUKIWARKA KURSÓW

W ZAŁACZNIKACH PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO I MAILOWEGO

Pliki do pobrania: