Dla nauczycieli

                                                                      Sosnowiec, dn.07.02.2019 r.

 

 

                                                                  

                                         Pracownicy i Emeryci

                              

                                                        Technikum nr 2,   Technikum nr 4  

                                                                          Technikum nr 5,   Technikum nr 6

      CKU

                                                         Szkoły Branżowe I stopnia nr 2, 3,7

                                                                i Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z siedzibą

w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 zaprasza na:

 

 koncert Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK, który odbędzie się:

 

  • w sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
  • dnia 24 marca 2019 r. ( niedziela ) o godz. 18:00
  • ceny biletów 60,00 ( parter ) i 40,00 ( balkon ) – możemy otrzymać zniżkę wynoszącą 10%
  • zostały zamówione wstępnie bilety na parterze ( wg Pani z Pałacu Kultury Zagłębia jest tam lepsza widoczność).

 

 

Prosimy o dokonanie poniżej wymienionych formalności w CKZiU (pokój nr 48) lub w macierzystej szkole w nieprzekraczalnych terminach do dnia:

 

a. zadeklarowanie udziału w spektaklu  do 15 lutego  2019 r. do godz. 14:00

 

b. wypełnienie wniosków i oświadczeń od 25 lutego do 15 marca  br.

 

c. wpłaty indywidualne na podstawie oświadczeń – tylko emeryci –

    do  20 marca br.

 

Informujemy, że odpłatność Pracowników i Emerytów za bilet wstępu będzie uzależniona od dochodu na osobę wykazanego w złożonych  oświadczeniach o dochodach za 2017 r., które są ważne od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Wysokość odpłatności  będzie wynosić od 25% do 50% ceny biletu.

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda

 

 

                                                                                               Sosnowiec, dn.11.10.2018 r.

 

 

        Pracownicy i Emeryci

                             

                                                      Technikum nr 2,   Technikum nr 4,  Technikum nr 5,  

                                                         Technikum nr 6,  Branżowej Szkoły I  stopnia nr 3, 7,

                                                         Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej, CKU,

                                                         Gimnazjum nr 26

 

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego                   i Ustawicznego zapraszają pracowników i emerytów do składania wniosków na następujące świadczenia socjalne:

 

  • ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja”
  • pomoc finansową

 

1. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci do lat 15  w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową  proszeni są o złożenie  załącznika nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

 

2. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi w celu otrzymania pomocy finansowej proszeni są o złożenie  załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

 

3. Emeryci, renciści oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne

i świadczenia przedemerytalne proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

 

 „Oświadczenia o dochodach” składają tylko te osoby, które nie uczyniły tego jeszcze w 2018 r., a więc pracujący nauczyciele, którzy nie ubiegali się o wczasy pod gruszą dla dzieci lub osoby nowozatrudnione składające wniosek po raz pierwszy

w bieżącym roku kalendarzowym.

 

Warunkiem wypłaty świadczenia socjalnego jest:

  1. złożenie wniosku (zał. nr 3 lub nr 4 do regulaminu ZFŚS CKZiU)
  2. złożenie oświadczenia o dochodach – dotyczy nielicznych osób

     (zał. nr 2  do regulaminu ZFŚS CKZiU).

 

Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać w macierzystych szkołach lub w CKZiU ( pokój nr 48, w poniedziałek,  środę, piątek

w godz. od 9:00 do 14:00)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada  2018 r.

 

W bieżącym roku planujemy dokonać wypłaty powyższych świadczeń nieco wcześniej niż w latach ubiegłych.

 

Proszę o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na drugiej stronie pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wnioski o świadczenia w złączeniu.

 

 

Elżbieta Gwiazda

Komórka Socjalna  CKZiU

 

 

 

 

Zaproszenie na spektakl PRYWATNA KLINIKA - 02.12.2018 r.

 

Spektakl “Prywatna klinika” 02 grudnia 2018r. godz. 19:00 Muza Sosnowiec

02 maja o godzinie 19:00 na deskach Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza w Sosnowcu wystawiana będzie sztuka „Prywatna Klinika”, będąca przezabawną komedią o zawrotnym tempie i humorze na najwyższym poziomie. Sztuka napisana została prze mistrzów gatunku – Johana Chapmana i Dave’a Freemana.

Główną bohaterką przedstawienia jest Harriet – rozwódka, której sposobem na rozwiązanie kłopotów finansowych jest korzystanie ze wsparcia dwóch żonatych mężczyzn. Powodzenie jej planu zależy od perfekcyjne zaplanowanego harmonogramu. Wszystko komplikuje się kiedy jeden z jej kochanków łamie nagę i zostaje unieruchomiony w łóżku, a w drzwiach jej ekskluzywnego mieszkania staje dawno niewidziana przyjaciółka Anna, jej niestroniący od alkoholu mąż i niezorientowane w sytuacji zdradzane małżonki.

Doskonały scenariusz i wyśmienita obsada gwarantują, że każdy widz będzie się świetnie bawił.

Obsada:

Katarzyna Kołeczek / Monika Fronczek

Klaudia Halejcio

Rafał Cieszyński / Michał Czernecki

Tomasz Oświęcimski

Alżbeta Lenska

Katarzyna Anzorge

Paweł Koślik / Wojciech Solarz

 

Źródło: http://www.kiepura.pl/pl,m,2,e,921,spektakl-prywatna-klinika

   


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda


W załączniku Regulamin  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.