Dla nauczycieli

     

Sosnowiec, dn.19.04.2018 r.

W załącznikach znajdują się informacje dotyczące dotyczące wczasów pod gruszą 2018
 

Sosnowiec, dn.19.04.2018 r.

W załącznikach znajdują się informacje dotyczące wycieczek do Słowenii i Wrocławia.

Proszę, aby uczestnicy wycieczek wypełnili następujące dokumenty i dokonali należnej wpłaty wynikającej z tabeli, a uzależnionej od dochodu na członka rodziny:
1. wniosek - z zaznaczeniem wycieczki turystyczno-krajoznawczej
2. oświadczenie o dochodach za 2017 r.
3. oświadczenie o odpłatności za wycieczkę

 

  Sosnowiec, dn.26.03.2018 r.

 

 

                                                Pracownicy i Emeryci                 

                                                                                                                                                                                                                 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31

zaprasza osoby - które nie wyjeżdżają do SŁOWENII - do udziału

w 3-dniowej wycieczce krajowej do WROCŁAWIA

w terminie  od dnia 31 maja do dnia 02 czerwca 2018 r.

 

miejscowość

liczba uczestników

cena

WROCŁAW 

( 3 dni )

do 45 osób

445,00 + bilety wstępów

do 40 osób

459,00 + bilety wstępów

do 30 osób

509,00 + bilety wstępów

Odpłatność za bilety wstępów we własnym zakresie, na które należy przeznaczyć około 105,00

 

Warunkiem odbycia się wycieczki jest odpowiednia ilość uczestników, czyli co najmniej 30 osób.

 

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dopłatą 55,00 za dobę.

Można również skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia w wysokości 3,00 od osoby tj. 1,00 za każdy dzień.

 

Prosimy o zadeklarowanie wyjazdu na  wycieczkę osobiście w CKZiU (pokój  nr 52) lub telefonicznie ( 32 - 266 07 34 wew.118 lub 32 – 266 94 60 wew. 118 ), albo w macierzystej szkole w terminie do dnia 05 kwietnia 2018 r.(9:00 rano).

 

Wraz z zapisem na wycieczkę proszę zadeklarować w ilu osobowym pokoju chcieliby Państwo być zakwaterowani na noclegi.

 

O pozostałych formalnościach poinformujemy w terminie późniejszym.

Program wycieczki do Wrocławia w załączeniu.

 

Komórka Socjalna CKZiU    

Elżbieta Gwiazda

 

 

Sosnowiec 14.02.2018

W załącznikach informacje o wycieczkach zaplanowanych na okres od  30 maja do 03 czerwca 2018 r.

                     

 


                                          

 

    


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda


W załączniku Regulamin  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.