AMAZON W TECHNIKUM NR 6 !

AMAZON  W  TECHNIKUM  NR  6 !

14 listopada 2017 r. w CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu odbyło się uroczyste podsumowanie programu Kindloteka organizowanego przez firmę Amazon. Szkoła znalazła się w gronie zwycięskich placówek, które wzbogaciły swój księgozbiór. Przedstawiciele firmy przekazali  10 czytników Kindle z wgranymi e-bookami w języku angielskim i niemieckim oraz 100 książek w tradycyjnej formie papierowej. W spotkaniu udział wzięli : wiceprezydent Sosnowca p. Zbigniew Byszewski, dyrektor CKZiU p. Jacek Górski, wicedyrektor p. Zbigniew Zalas, a także uczniowie II p,którzy otrzymali koszulki  od firmy Amazon z nadrukiem „Kocham czytać”. Program artystyczny, ukazujący walory książek w dzisiejszych czasach,  w wersji humorystycznej przedstawili artyści z klas II. Kierownik szkolenia praktycznego p. Małgorzata Regulewska zaprezentowała zebranym kierunki kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz akcje czytelnicze prowadzone na terenie szkoły. Natomiast  manager firmy p. Krzysztof Rapacz  przekazał na ręce uczniów wybrane książki oraz podsumował program Kindloteki w Sosnowcu. Szkoła wybrała lektury w wersji papierowej oraz e –booki, które obejmują również tematykę młodzieżową- powiedziała polonistka Bożena Fulas, organizatorka spotkania.  Wiceprezydent Sosnowca podkreślił znaczenie współpracy szkoły z firmą Amazon, co jest ogromnie ważne dla środowiska lokalnego .Niespodzianką dla uczniów i nauczycieli jest otrzymanie zaproszenia do zwiedzania Centrum Logistycznego w Sosnowcu-podkreślił wicedyrektor CKZiU p. Z. Zalas. Dokonano również wyboru najciekawszego plakatu w konkursie plastycznym: „Czytać jest przyjemnością”.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

https://www.youtube.com/watch?v=FlRWp38o9To

Galeria zdjęć: