Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Strona główna >> Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25

Będąc uczniem/słuchaczem naszej szkoły możesz uzyskać pomoc, gdy:

 • chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie, innych oraz otaczający świat,
 • chcesz poprawić swoją komunikację z innymi,
 • masz trudności w radzeniu sobie z emocjami,
 • masz trudności w nauce,
 • masz trudności materialne,
 • w Twoim domu istnieje problem alkoholowy, narkotykowy,
 • w Twoim domu dochodzi do przemocy….

 

Czekamy na Ciebie. Zawsze Cię wysłuchamy, znajdziemy dla Ciebie czas.
Możesz skontaktować się z nami: osobiście w gabinecie lub telefonicznie.

 

W CKZiU pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w szkołach:

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja

 

Miejsce pracy

 1.  

Elwira  Laszczak

psycholog

        T 4    VIIILO

 1.  

Renata Majewska

pedagog

        T 4    VIIILO

 1.  

Anna Zgardzińska-Biesiada

psycholog  

    1/2     T6

    1/2      ZSZ sp

 1.  

Magdalena Dębińska

pedagog

         T6

 1.  

Marzena Hajdecka

psycholog

          T5 ZSZ7

 1.  

Eunika Furman

pedagog

          ZSZ sp

 1.  

Magdalena Fąfara

psycholog

         T2 ZSZ2 ZSZ3   

 1.  

Małgorzata Dróżdż

pedagog

         T2 ZSZ2 ZSZ3

 

 

Podajemy również adresy placówek pomocowych, z których porad możesz skorzystać:

 1. Problem narkotykowy:

  • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii przy OIK, Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a; tel. 32 298 93 87
  • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii, Sosnowiec,ul. 1 Maja 33, pok. 209; tel. 32 266 39 69
  • Anonimowa policyjna linia specjalna, tel. 800 20 148, czynna: całą dobę.
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki, tel. 801 199 990, czynne w godz. 16:00-21:00
  • Infolinia Stowarzyszenia KARAN, tel. 800 120 289, czynna: pon.-pt. w godz. 10:00-17:00
 2. Problem alkoholowy:

  • Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33; tel. 32 266 24 34
  • Miejski Ośrodek Opieki i Profilaktyki, Dziecka i Rodziny z Problemem Alkoholowym, Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21; tel. 32 298 00 49
  • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33; tel. 32 296 23 08
  • Grupa AA – grupa wzajemnej pomocy dla niepijących alkoholików:
   • "Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58
   • "Nadzieja", Sosnowiec, ul. 3 Maja 11; tel. 32 266 96 36
   • "Przebudzenie", Sosnowiec, ul. H. Dobrzańskiego 99; tel. 32 292 85 55
  • Grupa DDA – grupa wzajemnej pomocy dla dorosłych dzieci alkoholików:
   • "Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58
  • Grupy ALATEEN – grupy wzajemnej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych:
   • "Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58
   • "Nadzieja", Sosnowiec, ul. 3 Maja 11; tel. 32 266 96 36
  • Grupy AL-ANON – grupy wzajemnej pomocy dla współmałżonków osób uzależnionych od alkoholu:
   • "Uwolnienie", Sosnowiec, ul. Niepodległości 17; tel. 32 291 21 58
   • "Przebudzenie", Sosnowiec, ul. H. Dobrzańskiego 99; tel. 32 292 85 55
  • Pomarańczowa linia infolinia dla rodziców dzieci pijących alkohol; tel. 801 140 068, czynna: pon.-pt. w godz. 14:00–20:00
 3. Przemoc, agresja:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a; tel. 32 298 93 87
  • Punkt Pomocy Terapeutycznej i Prawnej Miejskiego Ośrodka Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny, Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 76;
   tel. 32 292 76 75, czynny: pon.-pt. w godz. 9:00-20:00
  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sosnowiec, Plac Kościuszki 5, II piętro, pok. 205; tel. 32 266 03 87
  • Niebieska linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 801 12 00 02,
   czynna: pon.-pt. w godz. 8:00-22:00 oraz ndz. i święta w godz. 8:0016:00
 4. Problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, trudności w nauce:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 114; tel. 32 266 14 71
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Sosnowiec, ul. Białostocka 17; tel. 32 263 30 34
  • N.Z.O.Z. Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "KOMPAS", Będzin, ul. Modrzejowska 27; tel. 32 730 04 04, tel. kom. 698 44 34 24
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Młodzieży tel. 116 111, czynny: pon.-pt. w godz. 12.00-20.00
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33; tel. 32 266 39 69
  • Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin, tel. 22 885 84 83, czynna: pon.-pt. w godz.11.00-19.00
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka, tel.22 654 40 41, czynny; pon. i czw. w godz. 17: 00-20:00
  • Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga), tel. 22 632 08 82, czynny w godz. 16.00-20.00

 

Pliki do pobrania: