Dla nauczycieli

Strona główna >> Dla nauczycieli

Sosnowiec, dn.07.10.2022 r.

                                       Szanowni Pracownicy i Emeryci
                                                             Technikum nr 2, 4,  5, 6, 
                                                Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 2, 3, 7,
                                                             Branżowej Szkoły Specjalnej,
                                                             CKU, VIII LO, Gimnazjum nr 26
                                                             Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego   i Ustawicznego zapraszają Pracowników i Emerytów do składania wniosków na następujące zimowe świadczenia socjalne:

• ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja” dla dzieci do lat 15
• pomoc finansową dla Pracowników i Emerytów

Prosimy:

1.  Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi posiadających na utrzymaniu dzieci do lat 15  o złożenie  załącznika nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU
w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową,

2.    Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS CKZiU w celu otrzymania pomocy finansowej,

3. Emerytów, Rencistów oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne  o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

Świadczenia socjalne  dla EMERYTÓW są nieopodatkowane.

Nowozatrudnieni Nauczyciele oraz Nauczyciele składający wnioski po raz pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym, ( którzy nie ubiegali się o wczasy pod gruszą dla dzieci ) proszeni są o złożenie także oświadczenia o dochodach
za 2021 r.-  załącznik nr 2 do regulaminu  ZFŚS CKZiU. 

Osoby zatrudnione w co najmniej dwóch zakładach pracy proszone są
o wypełnienie oświadczenia o kwotach wykorzystanych świadczeń socjalnych
w tych zakładach w 2022 r. ( I – XII 2022 r. )  - w celu ustalenia obowiązku podatkowego.
Nie złożenie oświadczenia spowoduje naliczenie podatku od wypłacanych świadczeń socjalnych ( świadczenia socjalne do kwoty 2 000,00 są w bieżącym roku wolne od podatku ).

Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2022 r. 

W bieżącym roku planujemy dokonać wypłaty powyższych świadczeń pod koniec miesiaca listopada.

Prosimy o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na drugiej stronie - pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Według stanu na dzień dzisiejszy tj. 07 października 2022 r. z powodu epidemii COVID-19 dopuszcza się możliwość składania wniosków
i załączników na świadczenia socjalne:
       a. drogą elektroniczną na adres mailowy;
           kadry.ckziu25@interia.pl                lub
           ksiegowosc.ckziu25@interia.pl
      b. w formie papierowej - za pośrednictwem poczty,
      c. w formie papierowej do pokoju nr 48 w Technikum nr 4.

Wnioski dostępne są w poszczególnych szkołach wchodzących w skład CKZiU25,  na stronie internetowej oraz są także załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego zdrowia.
Elżbieta Gwiazda  - Dział Socjalny  CKZiU

W przypadku pytań  proszę o telefon:
     32 266 04 37 wew. 123
     lub 602 284 262

 

Sosnowiec, dn.06.12.2021 r.

Zmiana terminu występu

Dla osób, które zadeklarowały chęć obejrzenia Kabaretu PARANIENORMALNI i otrzymały bilety wstępu mam kolejną informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU NA DZIEŃ 19 MARCA 2022 r. na GODZ 20:00
Otrzymamy nowe bilety z aktualną datą, gdy dotrą one do szkoły wówczas je PAŃSTWU rozdam.
Przepraszam za zaistniałą sytuację.

 

 

Sosnowiec, dn.11.10.2021 r.

Szanowni Pracownicy i Emeryci

                                        Technikum nr 2, 4,  5, 6, 
      Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 2, 3, 7,
                                        Branżowej Szkoły Specjalnej,
                                        CKU, VIII LO, Gimnazjum nr 26
                                        Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapraszają Pracowników i Emerytów do składania wniosków na następujące zimowe świadczenia socjalne:
• ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja” dla dzieci do lat 15
• pomoc finansową dla Pracowników i Emerytów
1. Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci do lat 15 proszeni są o złożenie  załącznika nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU
w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową.

2.  Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS CKZiU w celu otrzymania pomocy finansowej.

3. Emeryci, Renciści  oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne proszeni są  o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .
Świadczenia socjalne  dla EMERYTÓW są nieopodatkowane.

Nowozatrudnieni Nauczyciele oraz Nauczyciele składający wnioski po raz pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym, ( którzy nie ubiegali się o wczasy pod gruszą dla dzieci ) proszeni są o złożenie także oświadczenia o dochodach
za 2020 r.-  załącznik nr 2 do regulaminu  ZFŚS CKZiU. 

Osoby zatrudnione w co najmniej dwóch zakładach pracy proszone są
o wypełnienie oświadczenia o kwotach wykorzystanych świadczeń socjalnych
w tych zakładach w 2021 r. ( I – XII 2021 r. )  - w celu ustalenia obowiązku podatkowego.
Nie złożenie oświadczenia spowoduje naliczenie podatku od wypłacanych świadczeń socjalnych ( świadczenia socjalne do kwoty 2 000,00 są w bieżącym roku wolne od podatku ).

Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r. 

W bieżącym roku planujemy dokonać wypłaty powyższych świadczeń pod koniec miesiaca listopada.

Prosimy o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na drugiej stronie - pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Według stanu na dzień dzisiejszy tj. 11 października 2021 r. z powodu epidemii COVID-19 dopuszcza się możliwość składania wniosków
i załączników na świadczenia socjalne:
       a. drogą elektroniczną na adres mailowy;
           kadry.ckziu25@interia.pl                lub
           ksiegowosc.ckziu25@interia.pl
      b. w formie papierowej - za pośrednictwem poczty,
      c. w formie papierowej do urny, która znajduje się przy  wejściu do 
          budynku szkoły – Technikum nr 4
       d. osobiście – po umówieniu terminu z pracownikiem socjalnym.

Wnioski dostępne są w poszczególnych szkołach wchodzących w skład CKZiU25,  na stronie internetowej oraz są także załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego zdrowia.
Elżbieta Gwiazda  - Dział Socjalny  CKZiU

W przypadku pytań  proszę o telefon:
     32 266 04 37 wew. 123
     lub 602 284 262

                               

 

 


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 8:00 do 16:00

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda


W załączniku Regulamin  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.