Dla nauczycieli

Strona główna >> Dla nauczycieli

Sosnowiec, dn. 24.06.2020 r.

 

W załączniku  aneks nr 1/2020 do regulaminu ZFŚS - zmiany w aneksie wprowadzono wytłuszczonym drukiem.

Jeżeli - zgodnie z zapisami aneksu - ktoś z Państwa lub z osób, które z Państwem wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe na skutek epidemii "COVID-19"
1. utraci znaczną część zarobków  lub
2. utraci pracę  lub
3. będzie poddany leczeniu szpitalnemu

wówczas można wnioskować o zapomogę wypełniając załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS ( Wniosek o przyznanie zapomogi).

Pozdrawiam serdecznie i życzę Państwu i Państwa najbliższym nieustającego zdrowia.
Elżbieta Gwiazda
Dział Socjalny CKZiU

 

Sosnowiec, dn. 05.06.2020 r.

 

Dzień dobry.

Z powodu epidemii koronawirusa zaplanowane wcześniej imprezy kulturalne zostały przeniesione na późniejsze terminy.
Oto nowe terminy:

1. KABARET "PARANIENORMALNI" ( pierwotny termin 28 marca 2020 r. godz.20:00 )  został przeniesiony na 13 czerwca na godz. 20:00, ale ten termin jest również nieaktualny, gdyż otrzymaliśmy kolejną propozycję na 20 grudnia 2020 r. na godz. 20:00 ( bilety zachowują ważność).

2. "KONCERT MUZYKI PRZEDWOJENNEJ" ( pierwotny termin 30 maja 2020 r. godz.18:00 )  został przeniesiony na 25 września na godz. 18:00 ( bilety zachowują ważność).

3. Wycieczka krajowa "SZLAK RENESANSU Z HERBATKĄ U HRABIOSTWA W PAŁACU W KOZŁÓWCE" ( pierwotny termin 1-2-3 maja 2020 r. ) została przeniesiona na 18-19-20 września 2020 r.

4. Nowe terminy wycieczek zagranicznych nie zostały jeszcze ustalone.

Bardzo proszę o zapamiętanie nowych terminów.
Przepraszam za zaistniałą sytuację i proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam i życzę nieustającego zdrowia.

Elżbieta Gwiazda tel. 602 284 262

 

 

Sosnowiec, dn.22.04.2020 r.

W załącznikach znajdują się wnioski związane z "wczasami pod gruszą".  Druki uległy nieznacznej zmianie, a między innymi Pracownicy nie wpisują na nich terminu urlopu. Proszę postarać się o wydruki dwustronne oraz proszę  pamiętać o złożeniu podpisów na każdej stronie.
W piśmie znajdującym się w załączniku "ZFŚS - wczasy pod gruszą 2020 r." znajdą Państwo informacje na temat wypełnienia druków.

W załączniku również aktualny wniosek na zapomogę - zał. nr 5. Wniosek dotyczy pracowników i emerytów administracji i obsługi oraz nauczycieli i nauczycieli emerytów, którzy przebywali na leczeniu sanatoryjnym - odpłatnym częściowo lub całkowicie.
Dla nauczycieli pracujących wniosek na zapomogę jest inny. Wypłata zapomogi następuje z budżetu Miasta, a nie z ZFŚS.

 

Sosnowiec, dn.24.03.2020 r.

 

Informujemy o zmianie daty występu kabaretu "Paranienormalni", który miał się odbyć w Pałacu Kultury Zagłębia w dniu 28 marca 2020 r. o godz. 20:00 został
przesunięty na dzień 13 czerwca (sobota) br także na godz. 20:00.

                               

 

 

Sosnowiec, dn.18.03.2020 r.

W załączniku aktualny wniosek na 'wczasy pod gruszą" oraz  aktualne
"oświadczenie o dochodach za 2019 r".

Oświadczenie obowiązuje od 01 maja br.

Nauczyciele- emeryci proszeni są o dołączenie do wniosku decyzji o
waloryzacji emerytury z miesiąca marca 2020 r.

       

                               Sosnowiec, dn.15.10.2019 r.

        Pracownicy i Emeryci
                             
                                                     Technikum nr 2,   Technikum nr 4,  Technikum nr 5,  
                                                         Technikum nr 6,  Branżowej Szkoły  nr 2, 3, 7,
                                                         Branżowej Szkoły Specjalnej, CKU, Gimnazjum nr 26

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego                   i Ustawicznego zapraszają pracowników i emerytów do składania wniosków na następujące zimowe świadczenia socjalne:
• ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja”
• pomoc finansową
1. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci do lat 15  w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową  proszeni są o złożenie  załącznika nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

2. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi w celu otrzymania pomocy finansowej proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

3. Emeryci, renciści oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne
    proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

„Oświadczenia o dochodach” składają tylko te osoby, które nie uczyniły tego jeszcze w 2019 r., a więc pracujący nauczyciele, którzy nie ubiegali się o wczasy pod gruszą dla dzieci lub osoby nowozatrudnione składające wniosek po raz pierwszy
w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem wypłaty świadczenia socjalnego jest:
1. złożenie wniosku (zał. nr 3 lub nr 4 do regulaminu ZFŚS CKZiU)
2. złożenie oświadczenia o dochodach – dotyczy nielicznych osób
     (zał. nr 2 do regulaminu ZFŚS CKZiU).

Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać w macierzystych szkołach lub w CKZiU ( pokój nr 48, w poniedziałek,  środę, piątek
w godz. od 9:00 do 14:00)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada  2019 r.

W bieżącym roku planujemy dokonać wypłaty powyższych świadczeń na poczatku miesiaca grudnia.

Proszę o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na drugiej stronie - pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski o świadczenia w złączeniu.
Elżbieta Gwiazda  - Dział Socjalny  CKZiU


SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda


W załączniku Regulamin  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.