Technik eksploatacji portów i terminali

Strona główna >> Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik eksploatacji portów i terminali to zawód, którego absolwenci są stale poszukiwani na rynku pracy. Specjaliści z zakresu eksploatacji portów  i terminali przyczyniają się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach. Praca w portach i terminalach wymaga znajomości nowoczesnych technologii wykorzystywanych w miejscu pracy, znajomości zasad obsługi ładunków, w tym także ponadgabarytowych i niebezpiecznych oraz pasażerów. Współpraca z wieloma firmami branży TSL, Portem Lotniczym w Pyrzowicach oraz Uczelniami Wyższymi znajdującymi się w naszym rejonie umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z zawodem.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem technika eksploatacji portów i terminali jest:

 • Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach;
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem, magazynowaniem towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • Magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, materiałów niebezpiecznych
  i żywych zwierząt w portach i terminalach;
 • Obsługiwanie ładunków w portach i terminalach;
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • Dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • Dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • Obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • Obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Od wielu lat uczniowie naszego Technikum uczestniczą w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów usługowych. Absolwent może podjąć pracę w:

 • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych;
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, lotniczych i kolejowych;
 • agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych;
 • portach morskich i rzecznych.

Absolwent jest także przygotowany do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI W TECHNIKUM NR 4 TRANSPORTOWYM w budynku przy ul. Kilińskiego 31