Spotkanie dotyczące transportu w WSB

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Spotkanie dotyczące transportu w WSB

5 września 2019 r. w Akademii WSB odbyło się kolejne spotkanie Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, w którym uczestniczył dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Górski.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy m.in.: staży oraz praktyk, egzaminów kwalifikacyjnych dla maszynistów, zatrudnienia maszynistów i innych pracowników kolei oraz dalsza współpraca Katedry ze szkołami kolejowymi i Kolejami Śląskimi Sp. z.o.o. - głównym partnerem kolejowym, reprezentującym ten region Polski.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentujący Akademię WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor, prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Kierownik Katedry Transportu i Informatyki, dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB – Zastępca Kierownika Katedry Transportu i Informatyki oraz:

reprezrentujący Koleje Śląskie Sp. z o.o.:

  • dr inż. Aleksander Drzewiecki – Prezes Zarządu
  • Pani Bożena Kopczyńska – Ośrodek  Szkolenia Zawodowego
  • Pani Hanna  Olpińska- Dział kadr
  • Prof. Marek Sitarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

dyrektorzy szkół średnich, kształcących w zawodach kolejowych:

  • mgr Małgorzata Grzesiakowska – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
  • mgr inż. Jacek Górski -  Dyrektor  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
  • mgr Ludmiła Łogiewa  - Fierla – Dyrektor Technikum Kolejowego w Tychach
  • mgr Małgorzata Ochmann – Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku
  • mgr inż.  Anna Wilk – Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
 
Transport to jeden z strategicznych obszarów kształcenia Akademii WSB. Oferta uczelni w tym zakresie obejmuje studia inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
Dzięki współpracy z partnerami branżowymi studia na kierunku Transport w Akademii WSB wyróżnia ich praktyczny charakter, program i specjalizacje dostosowane do potrzeb przyszłych pracodawców oraz brażowe certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i kompetencje (np. ertyfikaty auditora jakości TUV Nord, certyfikaty IFS Industrial and Financial Systems Poland, certyfikat CRM-Simple, certyfikat Comarch oraz certyfikaty potwierdzające znajomość obsługi programów do analizy statystycznej SPSS).
Galeria zdjęć: